Uppsatser

Lidande och sorg - vad upplever närstående som stödjande från sjuksköterskan?

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Uppsats av Nilla Andersson & Margela Persson skriven vid Högskolan Kristianstad. Studie om hur närstående upplevde sjuksköterskans stöd i sorgen.
http://www.diva-portal.org