Uppsatser

Uppfattningar, reaktioner och agerande kring död - pedagogers tankar kring barns tankar om död, barns reaktioner i sorg och att stödja dessa barn

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Uppsats av Elin Abrahamsson skriven vid Linnéuniversitetet. Om att som pedagog stödja ett sörjande barn.
http://www.diva-portal.org