Uppsatser

Psykometrisk prövning av PG-13 - ett självskattningsinstrument för ihållande sorg

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Uppsats av Pelle Alexandersson skriven vid Stockholms universitet. Vänder sig främst till psykologer, psykiatriker och andra kliniskt verksamma personer.
http://su.diva-portal.org