Uppsatser

Barn i sorg - hur leken kan hjälpa barn att bearbeta sorg

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

C-uppsats av Anna-Maria Fälldin & Johanna Pokela skriven vid Mälardalens högskola. Hur förskollärare kan hjälpa sörjande barn.
http://mdh.diva-portal.org