Uppsatser

Barn i sorg - vad innebär ett professionellt förhållningssätt i lärarens möte med barn i sorg

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

C-uppsats av Veronica Gustafsson & Anna Seldevall skriven vid Högskolan Kristianstad. Om hur skolan kan stötta sörjande elever.
http://hkr.diva-portal.org