Uppsatser

Barn som drabbas av sorg - vad gör vi?: Förskollärares kompetens i mötet med barn i sorg

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

C-uppsats av Cecilia Rudberg & Annica Pettersson skriven vid Linnéuniversitetet. Om hur förskollärare kan hjälpa sörjande barn.
http://lnu.diva-portal.org