Uppsatser

Barns sorg på förskolan - en intervjustudie om pedagogers bemötande av barn i sorg och deras hantering av den situation som uppstår på förskolan när ett barn mist en familjemedlem genom dödsfall

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

C-uppsats av Frida Johansson & Sofia Andersson skriven vid Linnéuniversitet. Om hur förskolan kan hjälpa sörjande barn.
http://lnu.diva-portal.org