Uppsatser

Bemötande av barn vars föräldrar är döende eller har avlidit - en litteraturstudie

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

C-uppsats av Kristina Löf & Camilla Johnsson skriven vid Högskolan i Gävle. Om hur vårdpersonal kan bemöta barn som förlorat en förälder.
http://hig.diva-portal.org