Uppsatser

Det är kärleken till den drabbade som är viktigast - en kvalitativ undersökning om hur skolan bemöter elever som drabbats av föräldrars bortgång

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

C-uppsats av Martina Johnson & Linnea Carlsnäs skriven vid Linnéuniversitetet. Om hur skolan bemöter sörjande elever.
http://lnu.diva-portal.org