Uppsatser

Dom är nyfikna och vill veta väldigt mycket om det - en studie om pedagogers bemötande i samband med barns existentiella frågor och när de har sorg

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

C-uppsats av Anette Sandgrehn skriven vid Växjö universitet. Om hur pedagoger kan bemöta sörjande barn.
http://lnu.diva-portal.org