Uppsatser

Elevers sorg i skolan - en studie om pedagogers bemötande av elever i åldrarna sju till tio år och skolans samarbete med kyrka och begravningsbyrå

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

C-uppsats av Veronica Wijk & Francesca Cremascoli skriven vid Växjö universitet. Om hur pedagoger kan bemöta sörjande barn.
http://lnu.diva-portal.org