Uppsatser

Emma har ingen pappa! - Nio lärares berättelser om hanteringen av barn i sorg

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

C-uppsats av Sofie Östberg skriven vid Linköpings universitet. Om hur lärare kan bemöta sörjande elever.
http://liu.diva-portal.org