Uppsatser

Förskolebarn i sorg - krishantering i förskolan

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

C-uppsats av Susanne Bredberg skriven vid Karlstads universitet. Om hur förskolan kan hantera sörjande barn.
http://kau.diva-portal.org