Uppsatser

Krisens skugga och sorgens ansikte - lärare, elev och anhörig

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

C-uppsats av Cecilia Almgren & Ida Linderborg skriven vid Luleå tekniska universitet. Om hur lärare och elever kan få stöd i en kris.
http://ltu.diva-portal.org