Uppsatser

När döden kommer till skolan - att möta elever i kris och sorg

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

C-uppsats av Maria Johansson & David Lundström skriven vid Luleå tekniska universitet. Om hur man kan stötta elever i sorg.
http://ltu.diva-portal.org