Uppsatser

Personers upplevelse av sorg när deras make eller maka avlidit efter en tids sjukdom - en litteraturstudie

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

C-uppsats av Pia-Mari Bergström & Gun-Marie Lindström skriven vid Luleå tekniska universitet. Om änkor och änklingar som förlorat sin partner genom sjukdom.
http://ltu.diva-portal.org