Uppsatser

Självmordsproblematik inom gymnasieskolan - sex lärares erfarenheter och upplevelser

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

C-uppsats av Pernilla Åslund & Therese Johansson skriven vid Örebro universitet. Om hur man kan hantera en elevs självmord.
http://oru.diva-portal.org