Uppsatser

Sorgbearbetning - en kvalitativ studie av ett handlingsprogram för sorgbearbetning

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

C-uppsats av Maria Pettersson & Erika Sandberg skriven vid Stockholms universitet. Om en workshop arrangerad av Svenska institutet för sorgbearbetning 
http://su.diva-portal.org