Uppsatser

Sorg och stöd bland äldre - kunskapsöversikt och rekommendationer

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Utredning av Agneta Grimby om äldre som sörjer.
http://gupea.ub.gu.se