Uppsatser

Suicid - upplevelser och erfarenheter utifrån ett anhörigperspektiv

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

C-uppsats av Sandra Bergström, Emelie Josefsson & Caroline Persson skriven vid Högskolan Halmstad. Om anhöriga som förlorat någon genom självmord.
http://hh.diva-portal.org