Uppsatser

Psykologisk första hjälp

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Manual utgiven av Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri (KcKP) för hur psykologiutbildad personal kan hjälpa någon direkt efter en katastrof.
https://apps.who.int