Uppsatser

Närståendes sorg och behov av stöd från sjuksköterskan - en litteraturstudie

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Uppsats av Caroline Söderström & Corinna Malm skriven vid Ersta Sköndal högskola. Om sörjandes behov av stöd från sjuksköterskor i samband med en anhörigs död.
http://www.diva-portal.org