Uppsatser

Krishantering i grundskolan - vid dödsfall

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Uppsats av Robin Schwartz skriven vid Karlstads universitet. Om krishanteringsplaner på skolorna gällande dödsfall och lärarnas kunskap om krishantering.
http://www.diva-portal.org