Uppsatser

När det ofattbara händer - om krishantering och krishanteringsplaner i skolan

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Uppsats av Renata Otto & Ingela Rosengren skriven vid Linnéuniversitetet. Om hur pedagoger förhåller sig till krishantering i skolan.
http://www.diva-portal.org