Uppsatser

Föräldrars upplevelse och behov av stöd efter att ha förlorat sitt barn i plötslig död - en litteraturstudie

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Uppsats av Jenny Nordgren & Karin Ström skriven vid Sophiahemmet högskola. Om föräldrars behov av stöd efter att ha förlorat sitt barn plötsligt.
http://www.diva-portal.org