Uppsatser

Sjukvårdspersonals erfarenheter och upplevelser av att möta närstående vid plötstlig och oväntad död inom akutsjukvård

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Uppsats av Lina Lundin & Kim Nilsson skriven vid Sophiahemmet högskola. Om sjukvårdspersonals erfarenheter av att möta närstående vid plötsliga och oväntade dödsfall inom akutsjukvården.
http://www.diva-portal.org