Uppsatser

Livet går vidare trots allt - närståendes sorg efter ett suicid

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Uppsats av Carina Persson & Fredrik Nilsson skriven vid Högskolan Kristianstad. Om vad som påverkar sorgearbetet för anhöriga som förlorat en närstående genom självmord.
http://www.diva-portal.org