Uppsatser

Elever i sorg - fritidspedagogers möte med elever i sorg

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Uppsats av Emelie Martinsson skriven vid Karlstads universitet. Om hur fritidspedagogerna bemöter elever i sorg.
http://www.diva-portal.org