Uppsatser

Barn i sorg - hur skolan kan hjälpa barn i sorg

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Uppsats av Sofia Lundberg skriven vid Karlstads universitet. Om bearbetning av barns sorgearbete ur ett pedagogiskt perspektiv.
http://www.diva-portal.org