Uppsatser

Sorgearbete i förskolan - hur pedagoger stödjer barns bearbetning av sorgefter förlusten av en förälder

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Uppsats av Angelica Karlsen & Helene Ling skriven vid Högskolan i Gävle. Om hur förskolan uppfattar att de arbetar med och stödjer barn som förlorat en förälder.
http://www.diva-portal.org