Uppsatser

Från paradiset till helvetet - upplevelser av sorg efter plötslig förlust av närstående i tsunamin 2004

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Uppsats av Hanna Kniberg & Klara Malmgren skriven vid Linnéuniversitetet. Om sorgen hos de som var med om och förlorade närstående i tsunamin.
http://www.diva-portal.org