Uppsatser

När döden skiljer oss åt - sjuksköterskans behov av stöd i samband med patienters död: en litteraturstudie

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Uppsats av Åsa Morin skriven vid Röda korsets högskola. Om sjuksköterskors behov av stöd i samband med patienters död samt vad detta stöd kan innefatta.
http://www.diva-portal.org