Uppsatser

Förlustens svåra möte - sjuksköterskans möte med anhöriga som befinner sig i sorg

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Uppsats av Pontus Johansson skriven vid Mälardalens högskola. Om sjuksköterskors upplevelser av att möta anhöriga i sorg.
http://www.diva-portal.org