Uppsatser

Stödinsatser och kvinnors erfarenheter av stöd efter missfall - en forskningsöversikt

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Uppsats av Birgitta Dominius & Kristina Kinneholm skriven vid Sophiahemmet högskola. Studie över stödinsatser för kvinnor som förlorat ett ofött barn.
http://www.diva-portal.org