Uppsatser

Barn i sorg - en narrativ studie baserad på fem förskollärares berättelser om barn i sorg

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Uppsats av Nathalie Bridholm & Johanna Tengmark Thalin skriven vid Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation. Studie över hur förskollärare kan bemöta barn i sorg.
http://www.diva-portal.org