Uppsatser

Erfarenheter av sorg hos närstående vid suicid

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Uppsats av Hanna Brandel & Caroline Holst skriven vid Örebro universitet. Studie över närståendes erfarenheter av sorg vid självmord.
http://www.diva-portal.org