Uppsatser

Barns sorgearbete - pedagogers bemötande av barn i sorg

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Uppsats av Katrine Bergström & Matilda Lundberg skriven vid Linnéuniversitetet. Studie som undersöker hur väl rustade pedagoger inom skolan och förskolan känner sig inför möte med barn i sorg.
http://www.diva-portal.org