Uppsatser

Hur sjuksköterskor kan stödja anhöriga i sorg

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Uppsats av Simon Beck & Sofia Johansson skriven vid Linnéuniversitet. Om hur sjuksköterskor kan stödja anhöriga i sorgearbetet efter att en familjemedlem avlidit.
http://www.diva-portal.org