Facklitteratur

Annsofie Adolfsson & Barbara Kjellström: EKO-modellen - en personalhandbok om förlorad graviditet

Handbok för den som arbetar inom sjukvården och kommer i kontakt med människor som har förlorat ett ofött barn. Se även Artiklar och När det inte blev som du tänkt dig.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Jan-Olof Aggedal: I glädje och sorg - att välja de rätta orden vid vigsel och begravning

Vänder sig till präster och pastorer. Om hur dessa kan utforma sina predikningar.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Bengt Andersson & Gunilla Sjömar Parnell: Att leda en sorgegrupp

Om hur man lägger upp arbetet när man ska leda en sorggrupp.
http://www.bokus.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Liselotte J Andersson: När du en gång är borta - om att förlora sina föräldrar

För den som förlorat en förälder.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Ingela Bendt: Ett litet barn dör - ett ögonblicks skillnad

Vänder sig till alla som drabbas när ett barn dör.
http://www.bokus.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Betydelsefullas förlag: Betydelsefulla möten - Människor som recept

Patienter och anhöriga berättar om viktiga möten i vården.
http://butik.2act.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Lars Björklund: En skugga av kärlek - tankar i sorgen

Boken berör bl.a. smärta, saknad, tomhet och återseende och är skriven av sjukhusprästen, poeten, författaren och föreläsaren Lars Björklund.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Lars Björklund & Göran Gyllenswärd: Vägar i sorgen

Om hur man mår, tänker och känner när man förlorat någon närstående. Boken vänder sig till de som möter sörjande i sitt yrke, samt den som själv drabbats av sorg och dess anhöriga.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Harold Bloomfield, Melba Colgrave & Peter McWilliams: Våga vilja leva vidare efter en svår förlust

För alla sörjande.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Annika Borg: Inga fler dagar inom parentes - om livet, döden och sorgen

Prästen Annika Borg skriver om sorg efter sin pappas död i cancer.
http://www.bokus.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.00 (1 Vote)

Gunilla Brinck & Anna Lindberg (red): Sorg, saknad, sammanhang - böcker om barn och ungdomar i svåra livssituationer

Kommentarer om böcker som berör barns sorg.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Carole Brody Fleet & Syd Harriet: Widows Wear Stilettos

För unga änkor om alla de frågor som kan dyka upp då man förlorat sin partner. Se även När man förlorat sin partner, Artiklar och boken Happily Even After.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Carole Brody Fleet: Happily Even After

För unga änkor. Se även Artiklar, När man förlorat sin partner och boken Widows Wear Stilettos.
http://www.adlibris.com

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Per Böge & Jes Dige: Möta barn i sorg - handlingsplan för skola och förskola

Om hur man som pedagog inom skola och förskola kan hjälpa barn i sorg.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Ken Chesterson: När en förälder plötsligt dör - att hjälpa barn genom trauma och sorg

Vänder sig till anhöriga till ett barn som förlorat en förälder, samt till personal inom sjukvården och psykiatrin m.fl.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Elisabeth Cleve: En stor och en liten är borta

Skildrar behandlingen av en liten pojke som förlorat sin mamma och lillebror i en bilolycka.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Atle Dyregrov: Att ta avsked - ritualer som hjälper barnet att genom sorgen

Om barns sorg.
http://www.bokus.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Atle Dyregrov: Beredskapsplan för skolan

Hur skolan kan hantera elever som drabbas av sorg.
http://www.bokus.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Atle Dyregrov: Små barns sorg

Hur man kan hjälpa barn genom sorgen.
http://www.bokus.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Hope Edelman: Motherless Daughters: The Legacy Of Loss

Om hur man påverkas av att förlora sin mamma som ung.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (1 Vote)

Gillis Edman: Sorgen är kärlekens pris

Om sorgens olika ansikten.
http://www.bokus.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Steinar Ekvik: När gamla föräldrar dör - den undervärderade sorgen

Om att förlora sina föräldrar när man är vuxen.
http://www.bokus.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Steinar Ekvik: Ta det som en man - när män och kvinnor sörjer på olika sätt

Om skillnader mellan mäns och kvinnors sätt att sörja.
http://www.bokus.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Jennifer Elison & Chris McGonigle: Liberating Losses - When Death Brings Relief

Om lättnad hos den anhöriga efter ett dödsfall vid komplicerad sorg och efter lång tids sjukdom.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Nils Göran Enggren: Att förlora sin livskamrat

För den som förlorat sin partner.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Linda Feinberg: I’m Grieving As Fast As I Can - How Young Widows and Widowers Can Cope and Heal

Självhjälpsbok för unga änkor och änklingar.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Gurli Fyhr: Hur man möter människor i sorg

För sörjande och den som möter någon som drabbats av sorg.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Annika Gillispie, Sara Hedrenius & Christina Persson: Ett annat liv, boken om att våga vara medmänniska i kris och sorg

För den som upplevt sorg och kris eller kommit i kontakt med människor i sorg och kris genom sitt yrke.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Göran Gyllenswärd: Stöd för barn i sorg

Vänder sig till den som i yrkeslivet eller privat möter sörjande barn.
http://www.bokus.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Rainer Haak: Sorgen en ny början

Om sorgbearbetning.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Sanna Hagman: Pappa tog sitt liv - om att gå vidare när det ofattbara händer

Intervjuer med 25 personer som förlorat sin pappa genom självmord. Se även Artiklar.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Monica Holm: Barn och ungdom i sorg och trauma - om stödgrupper efter flodvågen

BRIS erfarenheter efter tsunamikatastrofen.
http://www.bokus.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

John W James & Russell Friedman: Sorgbearbetning - ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall

Det program som Svenska Institutet för Sorgbearbetning arbetar efter. Se även Andra alternativ.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Kjell Kallenberg: Den mognade sorgen

Om hur sorgen ser ut några år efter att man plötsligt förlorat en närstående.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Magnus Karlsson: Självhjälpsgrupper - teori och praktik

För den som vill starta en självhjälpsgrupp.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Barbara Kjellström: När det inte blev som du tänkt dig - om missfall, sorg och att våga igen

Föräldrar som förlorat ett ofött barn berättar om sin upplevelse. Se även Artiklar och EKO-modellen: en personalhandbok om förlorad graviditet.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Maria Kock-Redford: Plötslig oväntad död - att ta hand om anhöriga i kris

Vänder sig till sjukvårdspersonal som möter sörjande i sitt yrke.
http://www.bokus.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Harold Kushner: When Bad Things Happen to Good People

Filosofisk bok om synen på religion efter att författaren förlorat en son.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Deborah S. Levinson: Surviving the Death of Your Spouse - A Step-By-Step Workbook

Vänder sig till unga änkor som försöker börja dejta igen.
http://www.amazon.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Ann-Kristin Lundmark: Sorgens olika ansikten

Vänder sig till den som möter sörjande i sitt arbete, men även till den sörjande själv och dess anhöriga.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)

Elisabeth Magnusson: Plötslig spädbarnsdöd - om att förlora ett barn

Föräldrar och syskon berättar om sin sorg.
http://www.spadbarnsfonden.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Kerstin Propper: Medan sorgen läker - hur du kan förstå och hjälpa din vän som sörjer

Vänder sig till den sörjandes närstående.
http://www.bokus.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Magne Raundalen & Jon-Håkan Schultz: Krispedagogik - hjälp till barn och unga i kris

Hur man bemöter barn som förlorat en närstående.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Moa Samuelsson: Ringar på vattnet - berättelser från Estoniakatastrofen

Intervjuer med överlevande samt de som i sitt arbete mötte anhöriga som förlorat någon i Estonia-katastrofen.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Judith Sills: Getting Naked Again - Dating, Romance, Sex, and Love When You've Been Divorced, Widowed, Dumped, or Distracted

Vänder sig till unga änkor som försöker börja dejta igen.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Charlotte Sifvert: Vad gör man när någon dör?

Handbok som behandlar diverse praktiska frågor som uppkommer vid en närståendes död.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Thomas Silfving & Ingvar von Malmborg (red): Att levandegöra döden - en antologi

13 personer berättar om sin syn på död och sorg.
http://www.bokus.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Jerry Sittser: Dolda välsignelser - hur själen växer genom sorg

Om hur sorgen kan förändra en människa.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Alfred Skogberg: När någon tar sitt liv - tragedierna vi kan förhindra

Reportage- och debattbok där anhöriga och forskare intervjuas om självmord.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Carl-Magnus Stolt: Att vara levande - berättelser om förlust, kärlek och överlevnad

Berättelser om människor som varit med om olika kriser, bl.a. en man som förlorat sin son.
http://www.bokus.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Lars Sverkström: Samtal om sorg - samtalsgrupper med sörjande ur ett ledarperspektiv

Vänder sig till den som leder sorggrupper i kyrkan.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Katarina Tingström: Döden på arbetsplatsen - en handbok för chefer och arbetsledare

Handbok för chefer och medarbetare hur man hanterar en medarbetares dödsfall eller en medarbetares sorg efter en anhörigs död.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Martha Wakenshaw: Caring for Your Grieving Child

Hur man som förälder hjälper sitt barn genom sorgen.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Vicky Whipple: Lesbian Widows - Invisible Grief

Intervjuer med lesbiska änkor som förlorat sin partner.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Cecilia Wikström: När livet går sönder - en bok om kriser och hur vi möter dem

En bok om hur man hanterar krissituationer. Vänder sig både till den som drabbats och till människor i den sörjandes omgivning.
http://www.bokus.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Marianne Wilöf: Vägar ut ur sorgen - en bok om livskraft och framtidstro

12 personer, bl.a. en kvinna som förlorat sina föräldrar, berättar om hur det är att uppleva sorg.
http://www.adlibris.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Prof. J. William Worden: Sorgerådgivning och sorgeterapi - En bok för alla som möter och vill hjälpa sörjande

För den som arbetar med sörjande.
http://www.adlibris.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Margaretha Zandrén–Wigren, Peter Björk m.fl.: Tröstebok

En bok om att finna tröst när en anhörig begått självmord. Boken bygger på olika personers berättelser samt innehåller bilder och dikter. Se även Bloggar.
http://www.columbusforlag.se

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)