När man förlorat en närstående

SPES - Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevande Stöd

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Riktar sig till den som förlorat någon närstående genom självmord. Telefonjour, medlemstidning, medlemsträffar. Se även Artiklar.
http://www.spes.se/

Medlemsträffar i Stockholmsområdet:
http://www.spesistockholm.se

Facebookgrupp:
https://www.facebook.com