Föreningar & forum

När man förlorat en nära anhörig kan man få stor hjälp av att möta andra som befinner sig i samma situation. Detta kan man göra genom olika forum, chattrum och organisationer. Många föreningar ordnar medlemsträffar. Där kan man möta nya vänner och få stöd av andra som förstår hur det är att leva med sorg. Fördelen med forum är att de är tillgängliga när som helst då man behöver skriva av sig.

* När man förlorat en närstående: Här återfinns länkar till olika slags föreningar och grupper och vänder sig till alla som förlorat någon anhörig (vän, syskon, förälder m.m.). Man finner också hemsidor som riktar sig till specifika anhöriggrupper såsom den som förlorat någon genom självmord eller anhöriga till våldsbrottsdödade.

* När man förlorat ett barn: Här hittar du flera grupper och föreningar som vänder sig till föräldrar som förlorat ett barn.

* När man förlorat sin partner: I denna kategori finns grupper, forum och föreningar för änkor och änklingar. Man behöver inte nödvändigtvis ha varit gift med sin partner för att vara med.